Ads 468x60px

ŠTO JE J.D.O.O.?


Računi Online


Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je društvo kapitala čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu. Temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu i nije dopušteno osnivanje društva unosom u temeljni kapital stvari ili prava.

JDOO mogu osnovati najviše tri osobe i samo jedna osoba može biti član uprave (direktor).
Članovi društva su njegovi osnivači (vlasnici).  U jdoo-u samo direktor odgovara za poslovanje društva.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima j.d.o.o. mora unositi u zakonske rezerve četvrtinu dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima, a zakonske rezerve mogu se upotrijebiti samo za povećanje temeljnog kapitala i za pokrivanje gubitaka društva koji se ne mogu pokriti iz dobiti tekućeg razdoblja.

Zakon dopušta povećanje temeljnog kapitala j.d.o.o.-a na iznos minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje d.o.o.-a. Ukoliko društvo poveća temeljni kapital na zakonski minimum potreban za osnivanje d.o.o.-a, prestaje primjena zakonskih odredbi o unosu dobiti u obvezne zakonske rezerve društva. Kod povećanja temeljnog kapitala potrebno je izmijeniti društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva. U tom slučaju dolazi do preoblikovanja j.d.o.o.-a u d.o.o.

JDOO je obveznik plaćanja poreza na dobit. U Zakonu o porezu na dobit propisano je smanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit koja se koristi za povećanje temeljnog kapitala. Kako j.d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje unosi dio ostvarene dobiti poreznog razdoblja, a može je koristiti za povećanje temeljnog kapitala, takva dobit neće biti oporezovana, te će na taj način ovakvo društvo ostvariti poreznu olakšicu, ukoliko posluje s dobiti.

Član uprave društva ne mora biti u radnom odnosu u društvu, međutim ako nije osiguran po drugoj osnovi na obvezna osiguranja, morat će se osigurati na mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao član uprave. S obzirom da je poslodavac obveznik podnošenja prijave na obvezna osiguranja, član uprave koji nije obvezno osiguran po drugoj osnovi, morat će s društvom sklopiti ugovor o radu. Član uprave društva koji je u radnom odnosu u društvu obveznik je plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost dopušta JDOO-u koji u prethodnoj kalendarskoj godini ostvari prihod manji od 230.000 kuna oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, međutim u tom slučaju društvo neće imati pravo na odbitak pretporeza. Porezni obveznik može zatražiti od porezne uprave da se na njega ne primjenjuje porezno oslobođenje, ali tek od sljedeće kalendarske godine, a takvo rješenje obvezuje poreznog obveznika sljedećih pet godina.

Član uprave odgovara kao porezni jamac za porezne obveze trgovačkog društva. Takva odgovornost člana uprave utvrđuje se rješenjem kojeg donosi porezna uprava u slučaju nemogućnosti naplate poreznih davanja od poreznog obveznika.

U svemu što u ZTD-u nije posebno naznačeno, na JDOO se primjenjuju ista pravila kao i na DOO.

3 komentara:

19Ten kaže...

Postovani,
Htio bih pokrenuti posao, nekoliko djelatnosti. 1: prodaja karata za brodske izlete u organizaciji drugih poslovnih subjekata.to bi bilo poslovanje od CCA 8-9 mjeseci godisnje(turizam). Zanima me dali mogu otvoriti j.d.o.o I voditi tu vrstu djelatnosti ukoliko je moje zvanje SSS BRAVAR.
Druge djelatnosti kojima bih se bavio su kupovina elektronike sa pidrucja izvan EU te peodaja I ugradnja istih na podrucju cijele Eu.
Zanima me dali KO'd nas postoji regulativa o ugradnji elektri uredaja, tj strucna sprema ili zanimanjr koju osoba koja vodi posao Mora imati( NPR u njemackoj je strogo propisano da to Mora biti osoba elektro struke).
Takoder htio bih prodaju elektrouredaja u pocetku poslovanja voditi tj prezentirati uskljucivo kroz online trgovinu te po potrebi prezentirati na terenu(u uredu ili poslovnom prostoru klijenta) , dok prodaja karata za izlete bi se odradivala na gradskim trgovima , tj obali, sa mogucnoscu izbjegavanja klasicnog prostora turisticke tj izletnicke agencije. Prodaja dnevnih izletnickih karata bi se vrsila is to tako putem zasebne online trgovine. Po svaki cijenu bi htio izbjeci da se elektrouredaji I izleti ne nalaze u ponudu putem istog web shopa.
Kada je obaveza da se jdoo transformira u d.o.o ? Hvala na odgovoru

Unknown kaže...

Sta trebam od papira prikupiti za jdoo firmu hvala

Anonimno kaže...

Poštovani!

Poslali smo zahtjev za registraciju jdoo na trgovački sud. uplatili smo temeljni kapital od 5000 kn. Međutim, u par dana dok čekamo upis došlo je do nepredviđenih događanja tako da bih odustali od otvaranja jdoo. možete li mi odgovoriti dali je sada kasno za to ? Što sada napraviti?
hvala